Rodinné hodnoty ako podstata komunikácie so svetom

2019copertina Vmúzeu Spazio Brazzà situovanom na hrade Brazzà (Moruzzo – Udine) a venovanom Pietrovi Savorgnanovi de Brazzà, rodokmeň tohto friulského cestovateľa odkrýva hlboké korene jeho rodiny a ilustruje jedno tisícročie jej legendárneho potomstva až od Severiana z Aquileia, syna cisára Septimia Severa. S friulánskymi koreňmi, narodením a mladosťou strávenou v Ríme, francúzskym vzdelaním a kozmopolitnými vlohami, Pietro-Pierre-Pieri* spája svoju univerzálnu slávu s cestami do Francúzskej rovníkovej Afriky a najmä so svojim postojom vyznačujúcim sa zvedavosťou, rešpektom a komunikáciou s národmi a kultúrami tohto nového sveta, ktorých objavenie prinieslo podstatný prínos. V divokom procese globalizácie, ktorý priniesol európsky kolonializmus 19. storočia, Pietro Savorgnan de Brazzà predstavoval osobnosť, ktorá odporovala vtedajšiemu vývoju. Zastával názor, že „cesty sa nebudujú krvou“, ale prostredníctvom konfrontácie a porozumenia. Veril v ekonomiku pre človeka, bol proti akejkoľvek forme otroctva a nerozumného využívania zdrojov koloniálnych území, a obával sa o stratu identity a duchovnosti domorodého obyvateľstva. Za svoj dodnes príkladný a vizionársky humanizmus zaplatil fyzickým vyčerpaním a smrťou, a svojim potomkom zanechal stále nedostatočne pochopené a valorizované dedičstvo. Exemplárnosť jeho životopisu silnela vďaka mimoriadnej aureole pôvodnej a širokej rodiny zahŕňajúcej mnohé osobnosti, ktoré s ním zdieľali temperament a hodnoty ako sú odvaha, sila, podnikavosť, zvedavosť, kreativita, antikonformizmus, odmietanie autoritárstva a rešpekt pre ľudskú dôstojnosť bez rozlišovania rasy, pohlavia a spoločenského postavenia. Prietrov príbeh, najmä čo sa týka jeho rodinného rozmeru, ponúka príklady na prerozprávanie príbehu spoločnosti Brovedani v zmysle vzťahu medzi lokálnym a globálnym, osmózy medzi lymfou koreňov a humusom sveta, kontaminujúcou silou a rezistenciou zdravých princípov a kladných smerovaní prijatých za svoje, zdieľaných a prenášaných prostredníctvom generácií. V dobe, kedy rodinný podnik Brovedani nadobúda čoraz väčší globály rozmer a zvyšuje svoje planetárne rozvetvenie, je dôležité čeliť týmto zmenám uvedomujúc si asimiláciu nového, bez prerušenia podpory tých hodnôt „rodiny Brovedani“ , ktoré umožnili vytvoriť konštruktívnu a otvorenú „klímu“ pri konfrontácii s druhými. Pietro, ktorý sa plavil proti prúdu rieky Ogooué v Konžskej panve, bol vo svojej podstate tým istým dieťaťom, ktoré ako osemročné bojuje na malej, vlastnoručne vyrobenej plachetnici proti búrke na jazere Albano. „Alternatívny“ cestovateľ, ktorý prináša svoju fair play do Afriky, ktorého ohľaduplnosť pramení v jeho rode, v jeho mieste pôvodu v kraji Friuli Venezia Giulia, v končinách tej iste zeme, kde rozkvitol aj strom spoločnosti Brovedani. KALENDÁR – ROK 2019 | ITALIANO | DOWNLOAD  KALENDÁR – ROK 2019 | INGLESE | DOWNLOAD  KALENDÁR – ROK 2019 | SLOVENSKY | DOWNLOAD  KALENDÁR – ROK 2019| SPAGNOLO | DOWNLOAD

Znaky inovácie

Od renesancie až po priemysel 4.0

Calendario V súčasnosti sa mnoho rozpráva o „Priemysle 4.0“. Málo sa však vie, v čom spočíva význam tejto etapy ľudskej obnovy a to, že ktoré iné revolúcie, často poznačené talianskym duchom, ju predchádzali. V renesancii a období objavenia Ameriky sa západný človek chápe ako merná jednotka neznámeho sveta, ktorý je treba objavovať v rámci nového rozmachu poznatkov: ide o kultúrnu revolúciu, ktorá o jedno storočie neskôr spúšťa vedeckú revolúciu, zameranú na vytvorenie diskontinuity s predchádzajúcim svetom a zároveň metódy a nástrojov pre nasledujúce priemyselné revolúcie. Revolúcia 1.0 premieňa tepelnú energiu pary na pohyb. Revolúcia 2.0 prináša elektrochemickú energiu a masovú výrobu. Revolúcia 3.0 zavádza do procesov informatiku a automatizáciu. Už na začiatku tretieho tisícročia sa ohlasovala Digitálna revolúcia priemyslu 4.0, založená na štyroch základoch:
  1. diaľkové používanie a zdieľanie (cloud) značného množstva údajov (big data), ktoré sú prostredníctvom internetu dostupné pre všetkých (open data);;
  2. kapacita výpočtu strojov, schopných analyzovať údaje (analytics), osvojiť si ich a automaticky upravovať procesy (machine learning);
  3. interakcia človek-stroj s „dotykovým“ rozhraním a rozšírenou realitou;
  4. nové spôsoby interaktívnej výroby prepojenej s tovarmi a službami (Internet of things) a s dodatkovou manufaktúrou (3D tlač), spolupracujúce roboty vybavené snímačmi a kamerovými systémami, procesy machine-to-machine.
Nič nebude tak ako predtým, preto je nevyhnutné pripraviť sa na zmenu.

BROVEDANI: ZÁVOD 4.0 NAPOJENÝ NA BUDÚCNOSŤ

“Všetci by sme sa mali obávať budúcnosti, pretože práve v nej strávime zvyšok svojho života.“ Úvaha amerického vynálezcu a podnikateľa Charlesa F. Ketteringa je viac ako aktuálna, keďže stojíme na digitálnej križovatke nastolenej priemyslom 4.0. Po odrátaní filozofických, etických a sociálnych aspektov vyplývajúcich z veľkých vedeckých a technologických revolúcií je nevyhnutné prijať výzvu meniaceho sa sveta, ktorý zanecháva na okraji tých, čo zaostávajú. Ako odpovedá na zmeny nastolené priemyslom 4.0 spoločnosť BROVEDANI? Jej odpoveďou je množstvo inovácií na úrovni procesov, organizácie a prístupu k práci, ktoré prinášajú hlbokú zmenu v podniku na všetkých úrovniach a v rámci jeho zložitých medzinárodných vývojov. Cieľom kalendára 2018 je objasniť momentálne aplikované hlavné novinky BROVEDANI 4.0 , a to na základe dvoch bodov: ťažkosť spevniť tekutú hmotu meniacu sa každým dňom, a zároveň potreba byť prítomný na jej vzniku. História BROVEDANI nás učí, že iba ten, kto je napojený na budúcnosť, dokáže prežiť a rásť v prítomnosti. KALENDÁR – ROK 2018 | ITALIANO | DOWNLOAD KALENDÁR – ROK 2018 | INGLESE | DOWNLOAD KALENDÁR – ROK 2018 | SLOVENSKY | DOWNLOAD KALENDÁR – ROK 2018| SPAGNOLO | DOWNLOAD

Každý rok, už vyše dvadsať rokov, Brovedani realizuje “tradičné” stretnutie s kultúrou technológie, keď svoj kalendár venuje jednej z hlavných postáv vedy a techniky v Taliansku s významným vstupom do oblasti výskumu a umenia: od Archiméda po Ragazzi di Via Panisperna, od Girolama Cardana po Guglielma Marconiho, od Luigi Galvaniho po Leonarda da Vinciho, a to sme uviedli iba zopár z mien, ktoré prichádzajú do úvahy. Podstatou týchto monografii je znovuobjavenie menej známej stránky „made in Italy“, ktorá je často spájaná iba s umeleckou tvorivosťou. Významné momenty života a diela známych osobností sú predstavené s kľúčom interpretácie, ktorý vždy ponúka analógiu so skúsenosťami Brovedani.

http://www.brovedanigroup.com/wp-content/uploads/2017/01/BROVEDANI_CALENDAR_IT.pdf - Adobe Reader OD PC PO WEB: BYTE TALIANSKEHO GÉNIA

BROVEDANI: byte, ktoré zmenili mechaniku Prežitie a budúcnosť priemyselného podniku nezávisia len od úrovne odbornosti, ale aj od schopnosti prispôsobiť svoj svet výroby k nepriamym požiadavkám a všeobecným zmenám, a tiež od integrácie nových disciplín a využitia nových organizačných foriem a nových dynamík trhu. Logika, ktorá vnímala, aj iné ako len čistú mechaniku, umožnila pre BROVEDANI rast a schopnosť prekonať krízové momenty. V neustálom procese inovácií, trvajúcom od rokov osemdesiatych, informačné a digitálne technológie prispeli k vážnym zmenám podnikového systému: vo výzvach industrializácie, systémoch kontroly a inžinierstva kvality, v organizácii procesov a vytváraní medzinárodnej siete podnikov, ktoré zdieľajú informácie v reálnom čase. Zajtra “tvarovanie kovu” s presnosťou desatiny mikrónov bude znamenať možnosť pôsobiť v oblasti Priemyslu 4.0: demateralizácia poznania, rýchly tok dát, umelá inteligencia, nové interakcie človeka a strojov.

TALIANI: pionieri informačnej a digitálnej éry S príchodom masovej informačnej technológie a exponenciálnym nárastom Internetu, Taliansko v tejto oblasti zaznamenalo iba krátke obdobia úspechu na trhu, ktorý rozdrvili kolosy, ako USA, Japonsko, Čína. I tak to boli práve taliani, ktorí boli pôvodcami mnohých revolučných nápadov, ktoré nás vrhli do plnej éry digitalizácie: na začiatku to bol prvý Personal Computer v dejinách, vyrobený firmou Olivetti, predstavený ako prototyp na Výstave v New Yorku v roku 1965, čo anticipovalo úspech globálnych účastníkov, ako IBM, HP, Apple, Microsoft. Z tohto úžasného zdroja, ktorý pramenil z úrodného územia mesta Pisa, načerpali novú energiu ďalší taliansky bádatelia a podnikatelia, so svojimi nápadmi a invenciami, hlavné postavy globálneho procesu digitalizácie: od mikrochipu Federica Faggina z mesta Vicenza po MP3 turínskeho Leonarda Chiariglioneho, od Hyper Search padovského Massima Marchioriho po platformu pre “makers” Arduino Massima Banziho z mesta Monza. Kalendár 2017 venuje BROVEDANI týmto málo známym pionierom inovácie, ktorí svojou tvorivosťou prispeli k nášmu každodennému životu, pričom sme ovocie ich talentu položili na kultúrne a umelecké pozadie ich Talianska: hmatateľný znak toho, že taliansky a genialita nie je historickou minulosťou, ale je stále živým semienkom, ktoré môže priniesť výborné ovocie, ak si budeme vedomí tejto ohromnej hodnoty, a ak túto hodnotu dokážeme chrániť a pestovať, ako bohatstvo našej krajiny.

KALENDÁR 2017 | DOWNLOAD

Calendars CONCEPT, COPYWRITING, GRAPHIC DESIGN | www.primalinea.net – Pordenone

Calendars CONCEPT, COPYWRITING, GRAPHIC DESIGN | www.primalinea.net – Pordenone