RM11_DXRenato Mascherin, CEO

Brovedani spa

RENATO MASCHERIN je splnomocneným konateľom spoločnosti Brovedani Spa. Narodil sa v Belgicku v roku 1954, získal titul mechanický inžinier v Pordenone. Do spoločnosti Brovedani bol prijatý v roku 1972 medzi 12 počiatočnými zamestnancami spoločnosti odkúpenej novým majiteľom, ako technický dizajnér, a čoskoro sa stal technickým manažérom. Od roku 1985 do roku 1995 zastáva funkciu výrobného riaditeľa celej výroby vrátane periférnych jednotiek. V roku 1995 bol zodpovedný za zahájenie a koordináciu dvoch periférnych jednotiek Modugno (BA) a Perignano di Lari (PI). V roku 2004 prispel k založeniu spoločnosti Brovedani Slovakia v Galante, ktorej sa stal generálnym riaditeľom. V roku 2007 sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Brovedani Spa a od roku 2010 zastáva funkciu splnomocneného konateľa. Okrem činnosti vykonávanej v spoločnosti je od roku 1984 predsedom Súkromnej materskej školy Bannia di Fiume Veneto. Od roku 2002 je členom Spoločnej komisie Konzorcia Ponte Rosso (Konzorcia na rozvoj priemyselnej oblasti Ponte Rosso v San Vito al Tagliamento). Od roku 2006 je členom predstavenstva Konzorcia Ponte Rosso v zastúpení spoločností sídliacich v tej oblasti. Od roku 2004 je členom Riadiaceho výboru Strojárskeho odboru Zväzu priemyselníkov v Pordenone. Od roku 2008 je členom Rady Zväzu priemyselníkov v Pordenone. Od roku 2010 je národným zástupcom pre strojársky priemysel Zväzu priemyselníkov v Pordenone. Od roku 2011 je viceprezidentom Zväzu priemyselníkov v Pordenone v sekcii strojárstva a viceprezidentom Konzorcia pre rozvoj priemyselnej zóny Ponte Rosso v San Vito al Tagliamento, a od roku 2013 zastáva funkciu prezidenta “pro tempore”. V júli 2014 bol zvolený za prezidenta Konzorcia pre rozvoj priemyselnej zóny Ponte Rosso v San Vito al Tagliamento.