BROVEDANI GROUP V SKRATKE

 

1947

ROK ZALOŽENIA

1047

ZAMESTNANCOV

112 MIL€

OBRAT

MECHANICKÉ KOMPONENTY S VYSOKÝMI ŠTANDARDMI KVALITY A ŠPECIALIZOVANOU TECHNOLÓGIOU

Skupina Brovedani | Kto sme

Skupina Brovedani pozostáva z 4 spoločností a 7 výrobných jednotiek a pôsobí v súlade so spoločnými usmerneniami a konsolidovanými hodnotami, ktoré sú výsledkom podnikovej kultúry a histórie, ktorá sa začala v roku 1947, kedy bola v Pordenone založená prvá prevádzka Brovedani.

Silnými stránkami skupiny sú organizácia a tvorivosť, o čom svedčí mnoho inovácií v oblasti jemnej mechaniky B2B, tak v koncepcii výrobku, ako aj v paralelnom, tímovom vývoji výrobných procesov a ich priemyselných aplikáciách. Tento inovatívny duch prispel k úspechu Skupiny Brovedani, ktorá sa stala strategickým dodávateľom nadnárodných spoločností, ako sú Bosch, Continental, Denso, Delphi, Eaton, Magna, Magneti Marelli, Sanden, Hidria a ďalších.

Technológie a riešenia

Skupina intenzívne investovala do moderných výrobných a riadiacich systémov pre hromadnú výrobu technologicky náročných mechanických komponentov s vysokými štandardmi kvality.

Okrem toho umožnia moderné inžinierske služby aj vývoj výrobných procesov, vrátane návrhu a konštrukcie vlastných strojov na mieru, integrovaných multi-technológií a riadenie výrobných liniek pre outsourcované produkty. Brovedani je spoľahlivým partnerom na svetovej úrovni, ktorý ponúka riešenia svojim zákazníkom.

Cieľ

Rozsiahle skúsenosti spoločnosti Brovedani v oblasti flexibility a neustálych inovácií slúžia renomovaným zákazníkom z celého sveta. Produkty skupiny zahŕňajú celý rad aplikácií pre: automobily, domáce spotrebiče, motorky, stavebné materiály, hardware, atď . V súčasnosti, hlavnú činnosť skupiny predstavuje široká výroba komponentov pre automobilový priemysel, s vysoko špecializovanými riešeniami pre čerpadlá a systémy vstrekovanie benzínu a Diesel Common Rail..

Kvalita Brovedani

Kvalita Brovedani je už mnoho rokov založená na organizácii procesov, podporovaná špičkovým systémom riadenia informácií, ktorý spadá do pracovného rozmeru, ktorý pripisuje veľkú hodnotu ľudským zdrojom a je inšpirovaný najprísnejšími kvalitatívnymi inžinierskymi kritériami..

Činnosti skupiny sú organizované pre projekty podľa metódy projektového riadenia, ktorá je uplatňovaná vo všetkých oddeleniach.