MISIA:

Aplikujeme metódu excelentnosti využívanú v priemysle a ponúkame vysoko precízne mechanické diely, ktoré vyrábame v malých ale aj veľkých sériách a s pomocou špeciálnych strojov a automatizácie dosahujeme najvyššie kvalitatívne štandardy. Naša flexibilita, ochota rásť, interdisciplinárnosť, zdieľanie hodnôt a globálna prítomnosť zaisťujú našim zákazníkom partnerstvo bez hraníc.

Vízia

Spoločnosť pôsobiaca na celom svete, ktorá je lídrom v poskytovaní špičkových technologických riešení, kde je presná mechanika kritickým faktorom úspechu. Spoločnosť historicky pevne zakotvená a hrdá na svoje hodnoty, ktoré tvoria ľudia schopní rásť a spojiť sa, otvorení rôznym skúsenostiam a kultúram, aby víťazili v budúcnosti.