MULTI-TECHNOLÓGIA

Tvorivosť Brovedani sa skladá z úžasného stretnutia produktov a procesov a z magickej príťažlivosti nepatrného detailu, ktorý je realizovaný pozoruhodným komplexom výrobných prostriedkov a strojov. Brovedani používa 26 integrovaných výrobných technológii a diverzifikované úrovne špecializovaných poznatkov. Záblesk geniality je možné materializovať iba takýmto komplexným celkom faktorov.

ÚSILIE ĽUDÍ

Ako pionier Lean Managementu v Taliansku, Brovedani pokračuje v podpore neustáleho zdieľania každého okamihu a aspektu svojich výrobných procesov s povedomím, ktoré zahŕňa všetky oblasti organizácie. Tento postoj, ktorý je označený akronymom BLS (“Brovedani Lean System”), môžeme zhrnúť nasledovne: tvoriť hodnotu je možné iba ak ste efektívny a len, ak odstránite všetko nepodstatné, čo je možné iba s uvedomením si toho, že každý jedinec musí nadobudnúť zvýšený cit pre zodpovednosť.

NÁPADY – ALEBO INÝMI SLOVAMI ĽUDIA

Medzi úspechy Brovedani patrí aj uznanie z roku 1980, keď spoločnosť bola vyhlásená za Najlepšieho Dodávateľa IBM, až po Delphi “Pinnacle Award” v rokoch 2011 a 2013, keď Brovedani bola vyhlásená za jedného z dodávateľov, ktorí najviac prispeli k úspechu amerického giganta. Tieto úspechy dosiahol tím, ktorý dokázal vyjadriť a povzbudiť potenciál svojich nadaných ľudí a to spôsobom, ktorý dal priestor inovačným skúsenostiam ako sú “experimentálne pracoviská” pre vývoj nových projektov. Pre ľudí v Brovedani to znamená veľkú výzvu neustálej invencie.

VIAC AKO LEN RIEŠENIA

V Brovedani niekedy len jedno riešenie nestačí. Každý problém zahŕňa v sebe scenár možností, ktoré idú až za riešenie daného problému. Pravá sila Brovedani spočíva aj v sile, ktorá vždy tvorivo a podstatne prispela k možnostiam vývoja – a často k svetovým úspechom – strategických projektov svojich klientov. Vždy to bola schopnosť podniku “pozerať sa za”, vďaka svojej konštruktívnej schopnosti a svojmu talentu myslieť nad rámec zaužívaných schém vo vývoji produktov a ktorá viedla napr. k vývoju hypodermického tlakového injektora na liečbu cukrovky a ktorá predstavuje skutočnú pridanú hodnotu inovácie.

TO BE PRECISE-BYŤ PRESNÝ

Merať svoje výtvory. Merať svoje chyby. Merať svoju vlastnú výrobnú kapacitu. Merať samých seba v boji proti výzvam priestoru a času. Proti spontánnym potrebám poskytnúť odpovede v reálnom čase, z nemalej vzdialenosti a v perspektíve dlhodobých investícií. Merať samých seba v boji proti produkcii miliónov komponentov. S presnosťou na desatinu mikrónu a s počtom odpadu na niekoľko kusov z milióna. Pre Brovedani “To be precise – Byť presný” okrem tohto, znamená aj omnoho viac. .

Jednoducho by sa dalo povedať: postupuj a meraj

MEDZIKULTÚRNY DIALÓG

Brovedani je “fluidný podnik” s pevnými základmi. Jej schopnosť prispôsobovať sa dynamike trhu je živená hlbokými koreňmi v Taliansku. Rešpekt k svojej talianskej identite je kľúčom svojho postoja k ostatným národom, u ktorých prebieha čiastočný proces delokalizácie. Rozumieť si medzi sebou je základom pre porozumenie. Byť niekým je esenciálnou požiadavkou na to, aby sme sa niečím mohli stať. Realizácia medzikultúrnych projektov tvorí základ  pre zlepšenie univerzálneho jazyka poznania.