26 technológii integrovaných do výroby • Viac ako 201 miliónov kusov za rok • 3 milióny výrobných fáz

Tolerancia pod desatinu mikrónu • Metódy merania a kontroly pre zabezpečenie nulovej chybovosti