Misia

Aplikujeme metódu excelentnosti využívanú v priemysle a ponúkame vysoko precízne mechanické diely, ktoré vyrábame v malých ale aj veľkých sériách a s pomocou špeciálnych strojov a automatizácie dosahujeme najvyššie kvalitatívne štandardy. Naša flexibilita, ochota rásť, interdisciplinárnosť, zdieľanie hodnôt a globálna prítomnosť zaisťujú našim zákazníkom partnerstvo bez hraníc.

Vizia

Spoločnosť pôsobiaca na celom svete, ktorá je lídrom v poskytovaní špičkových technologických riešení, kde je presná mechanika kritickým faktorom úspechu. Spoločnosť historicky pevne zakotvená a hrdá na svoje hodnoty, ktoré tvoria ľudia schopní rásť a spojiť sa, otvorení rôznym skúsenostiam a kultúram, aby víťazili v budúcnosti.

V októbri 2017 začala Skupina s procesom definovania HODNÔT našej ORGANIZAČNEJ KULTÚRY
Prostredníctvom štruktúrovanej analýzy sme identifikovali:
  • Aké sú naše osobné hodnoty
  • Aké hodnoty si myslíme, že má Brovedani DNES
  • Aké hodnoty by sme chceli aby Brovedani MALO
ÚČASŤ NAŠICH ZAMESTNANCOV BOLA MIMORIADNA, ZOZBIERALI SME 933 DOTAZNÍKOV

Po niekoľkých stretnutiach a hĺbkovej analýze vo všetkých spoločnostiach skupiny sme zhrnuli výsledky do 5 Základných Hodnôt, ktoré reprezentujú Organizačnú Kultúru ľudí v Brovedani:

PhotoCutPasteBackgroundChanger30052019151949

OSOBNÝ RAST

V spoločnosti Brovedani hľadáme a rozpoznávame hodnotu každého jednotlivca a vytvárame prostredie, v ktorom s odvahou a úsilím môžu všetci rozvíjať svoje kompetencie

PhotoCutPasteBackgroundChanger30052019151728

SPOLOČNÁ PRÁCA

Pracujme spolu na základe dôvery a spoľahlivosti, angažujme sa a podporujme sa navzájom pri investovaní svojich schopností v záujme všetkých.

PhotoCutPasteBackgroundChanger30052019152123

KVALITNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

Ohľad na prostredie, blaho osôb a etiku sú základnými aspektmi spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Brovedani, ktoré prispievajú k tomu, že je v nej pokojné a bezpečné pracovné prostredie.

PhotoCutPasteBackgroundChanger30052019151857

PARTNERSTVO

V spoločnosti Brovedani predvídame potreby osôb, trhu a organizácie prostredníctvom aktívneho posluchu, nepretržitého zlepšovania a technologickej inovácie.

PhotoCutPasteBackgroundChanger30052019153221

NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE

Chceme určovať štandardy, zlepšovať a obnovovať na základe metód, skúseností a otvorenosti, pripravení zvrátiť zastaranosť.