NÁPADY ALEBO INÝMI SLOVAMI, ĽUDIA

Rozhodujúci faktor kvality

Brovedani, znamená neustály rozvoj. Vďaka uvádzaniu stále sofistikovanejších metód dosahujeme stále lepších výsledkov v oblasti kvality a výroby. Ľudské zdroje zohrávajú rozhodujúcu rolu.

To vyžaduje cielený a programovaný tréning, ktorý sa nezameriava iba na získavanie poznatkov a zručností, ale kontroluje tok a transfer najvýznamnejších technologických vedomostí v rámci spoločnosti.

V spolupráci s univerzitnou fakultou inžinierstva bola vyvinutá procedúra pre analýzu technologických poznatkov v podniku. Pre každý z nich bola stanovená úroveň, ktorá určuje prioritu s akou majú byť dané poznatky odovzdané ďalej.

Brovedani udržiava a zlepšuje svoju základnú výkonnosť v medzinárodne vysoko konkurenčnom prostredí.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

 

Staň sa súčasťou našich dejín!

0001

NAŠI ĽUDIA

Máš záujem o prácu v spoločnosti Brovedani?